Tak & Fasadtvätt

Varför ska man tvätta taket eller husfasaden?

En taktvätt & fasadtvätt förlänger livslängden på alla fastigheter och ger också ett nytt fräscht intryck.

Högtryckstjänst Syd erbjuder taktvätt, fasadtvätt och impregnering, vilket minskar slitaget på dina tak och fasader. Impregneringen har en vattenavvisande effekt, som gör det svårt för mossa och alger att få fäste, samtidigt skyddas ytan mot frostsprängningar då inte fukt kommer in och kan frysa sönder materialet.

Risker med oregelbunden taktvätt

Regelbunden taktvätt är viktigt för att få bort mossa, alger och lav som är de vanligaste på växterna på tak och kan ha flera negativa följder.

Mossa och alger hindrar avrinningen från taket och suger upp vätska och binder fukt. Om mossan växer in under takpannorna kan fukten i sin tur leta sig ner till läkten och undertaket och risken för fuktskador ökar.

Vätskan som mossan binder kan leta sig ner i pannornas håligheter och porer och sedan under vintertid expandera när det fryser till is och göra så att pannorna spricker, så kallad frostsprängning.

Laven på taket bildar lavsyra som fräter och bryter ner takpannorna. När taktvätten är färdig rengörs alltid hängrännor och stuprör och vi byter även ut eventuella trasiga pannor

En ren fasad och ett smutsfritt tak ser inte bara snyggt ut, utan det minskar risken för fukt och rötskador. Vilket i längden kan leda till försämrad isolering och höjda energikostnader.

Takimpregnering & högtryckstvätt

Vi tvättar, vårdar och underhåller tak och fasader i hela Skåne län. Efter en genomförd taktvätt eller fasadtvätt kan man välja att behandla, impregnera eller måla (endast tak). Vi skyddar utsatta ytor och gör en grovstädning när vi är färdiga!

Vi kan bekämpa mossa genom antingen högtryckstvätt på takpannor eller mossmedel på tak. Vi kan få bort mossa på tak med enbart mossmedel, dock tar detta upp till 9 månader innan resultatet framträder.

Gratis besiktning inför taktvätt

Vi erbjuder gratis besiktning. Vi ger dig en full status på hur ditt tak mår, vilka skador och smuts där finns och vad som behöver göras.

Att boka in vår taktvätt eller fasadtvätt är en bra investering. Vänta inte tills ni får allvarliga skador! 

Boka in taktvätt redan idag! 

Ring och boka taktvätt på 040-101065,
eller kontakta oss på .