Relining

Relining - en snabb och effektiv lösning

Relining innefattar en rad olika metoder för att renovera och skydda rör invändigt utan att behöva ersätta dem med nya rör. Den vanligaste metoden är strumpmetoden som innebär att man fodrar de existerande rören med ett självbärande material. På så sätt ger man de gamla rören nytt liv och förlänger deras livslängd till att hålla lika länge som ett helt nytt rör. En annan metod är spraymetoden som går ut på att man sprutar in en täckande beläggning i röret som stärker och skyddar rörets insida. Vi utför även så kallade punktlagningar vilket innebär att man lagar den delen av röret som är dåligt/sprucket, t.ex om man har ett läckande avloppsrör i köket så kan man punktlaga detta. Stopp i avloppet kan vara första tecknet på att dina rör behöver en översyn och kanske är i behov av renovering. Ett flerbostadshus eller en villa som varit med ett tag kan ha avloppsrör och stammar med flera små eller stora skador. De blir med tiden tickande bomber, Rören börjar läcka, något som kan orsaka omfattande vattenskador i fastigheten innan problemen upptäcks.

Alla kan bo kvar och rören blir som nya

Tidigare var ett stambyte det enda alternativet. Det innebar smutsig bilning genom betonggolv och väggar, dessutom måste de boende flytta ut. Relining är ett betydligt effektivare alternativ som är beprövat och tryggt. Högtryckstjänst Syd AB har lång erfarenhet och expertkunskap inom detta fackområde. Vi arbetar med alla metoder inom området. Enkelt uttryckt innebär relining att befintliga rör rensas och sedan fodras med en ny slitstark insida av härdad plast. När renoveringen är klar har man ett system med samma hållfasthet och funktion som nya rör. Högtryckstjänst Syd AB´s stamrenoveringar är en smidig och snabb process. Hyresgästerna kan bo kvar hela tiden. Vi lämnar garanti på arbetet.

Fördelar med relining:

Bo kvar i fastigheten

En av de största fördelarna med Relining jämfört med ett traditionellt stambyte är att hyresgästerna inte behöver flytta ut från fastigheten utan kan bo kvar under hela processen. Vid ett stambyte blir fastigheten obeboelig under renoveringen som oftast pågår i flera veckor/månader. Vid en Relining kan man fortfarande bo kvar i fastigheten och avlopp kan användas under kväll, natt och morgon.

Prisvärt

Eftersom Relining är ett mycket mindre projekt än ett stambyte är det mycket prisvärt även fast resultatet blir detsamma. Vi sätter priset beroende på hur er fastighet ser ut. Ni kan även passa på att utnyttja ROT-avdraget vid en Relining. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Undvik byggstök

Vid en Relining slipper ni byggstöket som förekommer vid ett traditionellt stambyte. Vi behöver inte riva ut väggar och golv för att komma åt stammen och byta ut den. När vi är färdiga med arbetet kommer ni knappt märka att vi varit där men er stam kommer kunna användas i många år framöver.

Utför relining i Malmö och hela Skåne

Vi arbetar i den södra delen av landet, Skåne, och haft vårt fäste i Malmö. Ring eller boka in oss idag!