Klottersanering & Skydd

Klottersanering

För såväl den enskilde personen som samhället i stort orsakar klotter både irritation och stora, onödiga kostnader. Att förebygga, skydda och sanera klotter på olika material och underlag är en del av Högtryckstjänst Syd´s tjänster. Detta arbete utför vi med hjälp av högtrycksspolning.
Vi använder enbart klassade, miljövänliga kemikalier, vilka är garanterat ofarliga för människan och naturen. All vår saneringspersonal är utbildad och har lång erfarenhet när det gäller klottersanering på alla typer av underlag. Vi utför klottersanering på ett kostnadseffektivt sätt för att tillgodose våra kunders önskemål om en ren och fin fasad utan klotter.

Klotter och graffiti har funnits länge i Sverige och det gäller att handla snabbt för att få bort klottret. Dels för bästa resultat, men också för att få en klotterfri miljö. Studier visar att klotter har en tendens att sprida sig, då det inbjuder andra klottrare att fortsätta klottra på samma plats.

Klotterskydd

Ta er klottersanering ett steg längre och satsa på ett smart och miljövänligt klotterskydd för era fasader. Det finns ett flertal fördelar med att förbehandla en yta med klotterskydd. Klotterskyddet bildar en tranparent film på det behandlade underlaget och möjliggör skonsam och miljövänlig sanering med endast hetvatten utan att behöva använda saneringskemikalier. Tack vare att man sanerar på den klotterskyddade ytan och inte på fasaden kan man sanera månger gånger på samma yta utan att den tar skada. Klotterskyddade ytor är dessutom mycket lättare att sanera till ett 100% godkänt resultat. Med klotterskydd från så får ni ett effektivt skydd mot de flesta typer av klotter, så som spray-, pensel-, tuschmålning.