Impregnering

Med en impregnering på betong, tegel och andra mineraliska fasader och tak får ni en vattenavvisande yta som håller sig fri från fukt, smuts och annan kontaminering.

Impregnering på tegel och betong skyddar både era estetiska och finansiella värden. Vatten är nämligen alla fasader och taks värsta fiende.

Håller man dessa ytor torra så slipper man en mängd problem som frostsprängningar, saltutfällningar, biologisk kontaminering såsom påväxt av mossa alger och lavar. Våra impregneringsmedel ger er just det skydd ni behöver samtidigt som det är miljövänligt.