Fräsning / Rotskärning

Rötter är bokstavligt talat ett växande problem, rötter som trängt in och börjat växa i avloppsrören orsakar dålig avrinning och med tiden stopp och eventuella översvämningar som följd.

Vi rotskär era ledningar med hjälp av mekanisk fräs-utrustning för att uppnå det bästa resultatet. 

innan vi utför en rotskärning filmar vi ledningarna och när rötterna är borta filmas ledningarna igen för att säkerställa att ledningen fungerar som den ska.

Rost, beläggningar och urinsten är påväxt som kan orsaka stopp och dålig avrinning. Vi fräser bort dessa beläggningar med mekanisk fräs-utrustning och med högtrycksspolning.