Rörinspektion

filma-avloppsrör

Rörinspektion

Om det förekommer återkommande stopp i avloppet eller andra problem med avloppet fast man
har rensat/spolat sina avloppsrör så kan man göra en rörinspektion för att hitta det
underliggande problemet.
En rörinspektion går till genom att man för ner en speciell inspektionskamera i ledningen och
undersöker om det finns några sprickor, skarvförskjutningar, rötter eller något annat problem
som kräver vidare åtgärd.
skulle vi hitta något som inte borde vara i ett avloppsrör så har vi utrustning för att åtgärda detta
med exempelvis relining.
Andra anledningar till att genomföra en filmning av avloppet kan vara exempelvis:
• Nybyggnation
• Kontroll av rörens skick
• Vid övertagande av fastighet (vid besiktning)
• Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning
Hur går det till?
Innan vi filmar ditt avlopp så brukar det vara en bra idé att spola det rent. På så sätt är det
enklare att hitta orsaken till felet eftersom all smuts och lagringar kan försämra bildkvalitén och
även dölja eventuella sprickor med mera. Detta gör vi med hjälp av ställbar högtrycksspolning
med tillhörande spolslang och munstycke.
När det väl är dags att börja filma så använder vi oss av en inspektionskamera. Vi börjar att
filma ditt avlopp från ditt kök eller badrum eller där problemet visar sig som mest, är problemet
exempelvis stopp i toalett eller stopp i vasken börjar vi inspektionen därifrån.
När kameran väl är inne i röret så inspekterar vi noga på skärmen och letar efter eventuella fel
med dina avloppsrör.