Filma avlopp

Filma avlopp - Högtryckstjänst Syd AB

Filma avlopp, små eller stora rör spelar ingen roll!

Filma avlopp gör man om det förekommer återkommande stopp eller problem med avloppet fast man har rensat/spolat ledningarna. Då kan man göra en rörinspektion genom att filma avloppet för att hitta det underliggande problemet.

Filma avlopp - hur funkar det?

En rörinspektion genom att filma avloppet, går till genom att man för ner speciell kamera i ledningen och undersöker om det finns några sprickor, skarvförskjutningar, rötter eller något annat problem som kräver vidare åtgärd.

Skulle vi hitta något som inte borde vara i ett avloppsrör så har vi utrustning för att åtgärda detta.