Filma avlopp

Filma-avlopp

Filma avlopp, små eller stora rör spelar ingen roll!

Filma avlopp gör man om det förekommer återkommande stopp eller problem med avloppet fast man har rensat/spolat ledningarna så kan man göra en rörinspektion genom att filma avlopp för att hitta det underliggande problemet. En rörinspektion genom att filma avlopp, går till genom att man för ner speciell kamera i ledningen och undersöker om det finns några sprickor, skarvförskjutningar, rötter eller något annat problem som kräver vidare åtgärd. Skulle vi hitta något som inte borde vara i ett avloppsrör så har vi utrustning för att åtgärda detta.